Parketten

Ljud 1


Ljud 2Ljudbild genomförde under hösten ett försök med ljudsättning av parkeringshuset Parketten i Umeå. Fortsättning följer.