Tankar om ljud

Ljudlandskapet kan, med en utvecklad strategi, vara stämningsgivande, budskapsbärande och profilskapande. Vi kan bygga bort de icke önskvärda ljuden, men mer givande är att i samma utsträckning lägga till kvalitativa ljud.Ljud är stämningsgivande och skapar atmosfär och karaktär åt ett rum. Detta är användbart i skilda miljöer. Ljud kan förmedla trygghet i en otrygg miljö, t e x ett parkeringshus eller en gång- och cykeltunnel. Ljud kan skapa en stressfri zon och få oss att slappna av i ett väntrum. Ett spännande ljudlandskap med inslag från andra kulturer väcker vårt intresse och får oss att påbörja resan redan på flygplatsen.

Vågskvalp


Ljud är budskapsbärande och kan berätta en historia. Ett intressant ljud skapar inre bilder hos lyssnaren. Vad kan inte knarret under skorna på en vinterpromenad berätta om vinterstaden Umeå?

Snöknarr


Ljud är profilskapande och använt på ett aktivt och väl genomtänkt sätt bygger det en identitet eller förstärker en redan existerande. Ett designat och unikt ljud blir en betydelsefull del i marknadsföring och kommunikation. Med rätt strategi väcker ljudet uppmärksamhet och stärker er verksamhet. Ljudbild kan hjälpa er med detta.

Ljudlogotyp