Om mig

Min erfarenhet av konstnärligt skapande i professionell mening sträcker sig tjugo år tillbaka i tiden.
De senaste tio av dessa har jag arbetat med ljud som främsta uttrycksmedel. Från de första trevande försöken att med enkla medel förstärka det bildmässiga har jag gått till större rumsliga installationer där ljudet spelar en allt viktigare roll.

Ambitionen har alltid varit att skapa estetiskt uttrycksfulla och intressanta miljöer med utgångspunkt i de givna förutsättningarna. En styrka är att kunna knyta an till platsen och miljön, dess historia och särart för att sedan utnyttja detta i en unik gestaltning. Utsmyckningen Tjao i Vännäs belyser detta på ett klargörande sätt.

Trots, eller kanske tack vare konstnärens i vanliga fall ensamma arbete har jag intresserat mig för att samarbeta med andra, ingå i större sammanhang. Inte bara tillsammans med konstnärer utan även personer med helt andra erfarenheter och bakgrunder. Detta har manifesterats i ett flertal projekt. Det mest anmärkningsvärda är kanske Dialoger. Ett arbete i vilket hanteras frågeställningar rörande religionsdialoger.

Mitt senaste verk i offentlig miljö är Ljudomat, en talande gästbok. Den är placerad i Krenovas entré och bjuder in varje besökare till ett ständigt pågående samtal. Åsikter kan framföras och bemötas, frågor kan ställas och svar kan ges. Kort sagt, mänsklig kommunikation i sin renaste form.