HUMlabX


Tillsammans med Filmaren Fredrik Oskarsson och tekniker på HUMlabX har Ljudbilds Kent Gustafsson producerat det interaktiva ljud- och bildverket Fyr.

En kort film från HUMlabX och en text av James Barrett.