Varför ljud

Intresset för vår ljudmiljö och hur den påverkar oss har väckts och kommer att öka den närmaste framtiden. Ljud spelar en stor roll i dagens samhälle. Vi är ständigt översköljda av ljud som vi uppfattar som störande. Men istället för den defensiva hållning som råder är det nu tid för en mer offensiv inriktning när vi utformar ljudlandskapet.

Använt på ett mer genomtänkt sätt verkar ljuden identitetsskapande, stämningsgivande och budskapsbärande. Vi kan välja att bygga bort icke önskvärda ljud, med exempelvis bullerplank och akustikplattor, men mer givande är att i samma utsträckning lägga till kvalitativa ljud. Detta höjer vårt välbefinnande och ger oss en mer stimulerande miljö.

Ljudlandskapet kan, med en utvecklad strategi, väcka vårt intresse, skänka ro och förmedla känslor. Ljud är rumsbildande och ger vägledning i den miljö vi rör oss i. Ljud är profilskapande och kan vara en del i marknadsföring och kommunikation.

För att detta ska bli så verkningsfullt som möjligt är det viktigt att vi inte glömmer bort helhetsintrycket. Vi vill koncentrera oss, inte på enbart tekniska lösningar, utan lägga stor vikt vid det estetiska tilltalet. Ljud, bild och teknik ska samverka i syfte att nå bästa möjliga resultat.