Tjänster

Ljudbild erbjuder ljud- och bildlösningar i det stora såväl som det lilla formatet.

Akustisk design – Ljud som inredning

Miljögestaltning – Ljudsättning av miljöer

Marknadsföring – Audioprofil

Utsmyckningsuppdrag – Måleri Mosaik Murala tekniker Ljudinstallationer