Ljudomat

Ljudomat är en talande gästbok. Den består av ett bås byggt av plåt.
I båset sitter tio stycken inspelningsbara ljudchips. Med ett enkelt
handgrepp kan besökaren spela in ett eget meddelande. Nästa person
kan lyssna på budskapet för att sedan spela in ett nytt. Föregående
inspelning raderas därmed. Resultatet blir en lång serie meddelanden
där endast de senaste är hörbara. Intalade instruktioner samt pedagogiska illustrationer tydliggör tillvägagångssättet för användaren.