1 Mos 11:7

Till 2008 års MADE festival återupptog jag samarbetet med dansaren Kjell Nilsson. Dessutom medverkade Ulla Danielsson, Manya Sundström och Susanna Melin med röster. Det är människans förmåga eller oförmåga till kommunikation som intresserat mig. Jag har i flera arbeten försökt gestalta människors möten, vår vilja till förståelse, men också våra begränsningar och tillkortakommanden. Idén är sprungen ur berättelsen om Babel i Första Moseboken. Texten lyder: Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål. Verket är uppbyggt av morsesignaler och budskapet i den förmedlade texten går förlorad, då vi inte kan uppfatta de enskilda meningarnas innebörd. Alla har vi väl upplevt känslan av att tala förbi varandra?