Gäst hos overkligheten

Min utställning heter Gäst hos overkligheten, vilket är en travesti på Pär Lagerkvists barndomsskildring Gäst hos verkligheten. Boken handlar om författarens uppväxt, längtan och drömmar. Den har varit en av flera utgångspunkter för mitt arbete.
Verket utgörs av ljud, bild, text och rumsgestaltning.
Utställningen inryms i ett vardagsrum som jag inreder i lokalen. Högtalarelement placeras inuti kopplingsdosor, lampskärmar, en telefon o s v och blir på det sättet dolda för besökaren. Ur dessa högtalare strömmar drömmar, minnen och ljudkompositioner med drag av atmosfäriska störningar. Detta lågmälda sorl omsluter besökaren och tar dem med på en resa i det okända. Jag vill skapa en känsla av overklighet och osäker rumslighet. Det vardagliga översköljs av det undermedvetna och får oss lite ur balans.
Annars är det, som det sägs i en av drömberättelserna, inte så mycket som händer, det är mer känslan av att sitta på en grön veranda på en ändlös äng.