Tjao

Tjao är en sammansmältning av italienskans ciao och det svenska hälsningsordet tja. Mina erfarenheter och min bild av Vännäs var en naturlig utgångspunkt i mitt arbete. Dessutom ville jag knyta an till Cameri, vänorten i Italien, både vad gäller motivval och material. Resor tar sin början i Vännäs. Denna järnvägsort är länken till omvärlden.
Hur ser bilden av Vännäs ut? Vad är kännetecknande för orten?
För mig, som nära utomstående, är knutpunkt ett nyckelord.
Naturligtvis har järnvägen en stor del i begreppet Vännäs, men där rinner även Vindelälven och Umeälven samman.
Verket, vilket har fått namnet Tjao, ger en bild av Vännäs som knutpunkt, början på en resa och en länk till omvärlden
Till vänster om entrén har jag utgått från en kartbild av Vännäs och till höger en kartbild av Cameri.
På den vänstra väggen ser ni en schematisk karta över en tågresa till Cameri. Rutorna i gulröd färgskala representerar stationer längs denna väg. De blå visar på alternativa resmål. Motstående vägg utgörs av elva urtavlor vilka visar ankomst- eller avgångstider vid respektive ort.