Dialoger

Dialoger är ett verk som handlar om religionsdialog. Idén föddes när jag läste boken Bibeln och Koranen av Christer Hedin. Han driver tesen att det är mer som förenar än skiljer de tre religionerna, judendom, kristendom och islam åt.
Jag bad troende från de tre religionerna att kortfattat beskriva för mig vad de tycker är det mest centrala och grundläggande i deras personliga tro. Hittills har jag mottagit drygt 70 svar, från Umeå i norr till Malmö i söder. Därefter sammanställde jag ett partitur och bad andra personer läsa in svaren. När detta var klart återstod arbetet med att redigera det digra materialet. Resultatet blev ett 20 minuter långt stycke med dessa texter inflätade i varandra. Tanken är att dock att det ska växa i omfång, då nya svar samlas in och läggs till de tidigare. Mera information om projektet finns i boken dialoger. Katalogen innehåller förutom partituret även essäer och en studiehandledning. Detta gör att den kan användas i undervisningen, på skolor och i studiecirklar.
Dialoger har i Umeå bl. a framförts utanför OBS, i Tegs kyrka, på h:ströms Antikvariat & bokhandel, hos Folkuniversitetet, samt på Ellen Keyinstitutet i Ödeshög och i Bagarmossens kyrka.