Labyrintresan

Denna utsmyckning är placerad i entrén till Västangårds förskola i Umeå.
Den är utförd i oljefärg på plywood samt betongintarsia. Utgångspunkten har varit den över stora delar av världen spridda labyrinten. Denna urform har i gestaltningen fått sällskap av andra förhistoriska tecken.